Disclaimer

Juistheid van informatie
De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan TLC Guitar Goods niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt TLC Guitar Goods geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten van TLC Guitar Goods
Op de inhoud van de webpagina’s van TLC Guitar Goods en op het TLC Guitar Goods logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van TLC Guitar Goods.

Auteursrechten (Copyright) van derden
Op de inhoud van de website kunnen elementen staan die zijn beschermd door auteursrechten (copyright) of een andere vorm van recht die van toepassing zijn op het auteursrecht of andere rechten van derden en deze is daarmee beschermd voor deze derden. TLC Guitar Goods heeft geen aanspraak op deze rechten, noch heeft TLC Guitar Goods een relatie met deze derde partijen, anders dan wanneer dit expliciet is vermeld.

Andere websites
Op deze site kunnen links staan naar externe websites. TLC Guitar Goods is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar alex@tlcguitargoods.com